Eğitim Birimleri

Okul Öncesi Eğitim Sistemimiz

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Matematik Çalışmaları

 

Math TheirWay: Çocukların Gözüyle Matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de, Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi Direktörü BarattaLorton tarafından geliştirilmiş bir programdır. Eğitim programımızda yer alan Math TheirWay metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

  • Serbest Keşfetme
  • Örüntü Oluşturma
  • Gruplama ve Sınıflandırma
  • Sayma
  • Mukayese Etme
  • Grafik Oluşturma

Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir.

 

&
 

Paylaşın