Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Çift Dilli Eğitim

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Çift Dilli Eğitim
 

Yeni Bir Dil Edindiriyoruz!

 

Ana dil, insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli becerilerden biridir. Çift dilli bireyler ise, iki farklı dili, ana dili olarak edinmiş kişilerdir. Sadece ebeveynleri farklı dillerde konuşan bireylerin ya da çok küçük yaştan itibaren farklı bir ülkede o dile maruz kalan bireylerin çift dilli olabileceği algısı artık değişmektedir. Yeni nesil eğitim kuramları, erken yaşta başlanan yabancı dil eğitimi vasıtası ile de çocukların, çift dilli olabileceği görüşünü ortaya koymaktadır.  Çift Dilli eğitimin bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarından bazıları aşağıdaki gibidir:

• Çift dilli bireyler her iki dili sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler.

• Çift dilli olmak zekâ gelişimini olumlu yönde etkiler. Çift dilli bireyler kavramları her iki dilde algılayıp birbiriyle bağdaştırdıkları için nöron ve beyin hareketleri daha hızlıdır.

• Matematiksel beceriler geliştirmekte daha başarılıdırlar.

• İkinci dilde gerçeğe en yakın aksana sahiptirler.

• Yeni diller öğrenmeleri daha kolaydır.

• Diğer dillere ve kültürlere hoşgörülü yaklaşma, güçlü̈ özsaygı, problem çözme ve güçlüklerle baş edebilme yeteneği gibi olumlu özellikler geliştirmekte daha başarılıdırlar.

 

Türkiye’de çift dilli eğitimin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji, erken çocukluktan itibaren uygulanmaya başlanan Çift Dilli Eğitim sistemi ile İngilizcede ana dil becerisi edinimi hedeflenmektedir. Bilindiği üzere, dil edinimi, dil bilgisini doğal olarak kazanma sürecidir. “Yabancı dil öğretmenin de ötesinde, dil edindiriyoruz” olarak özetlenebilecek sistemimizin amacı, öğrencilerimizi hayatın her alanında İngilizceye maruz bırakıp, dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) eşit derecede ve ana dili düzeyinde kazandırmaktır.

Yoğun akademik çalışma süreçleri sonucunda hayata geçirilen sistem, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, yabancı eğitimciler ve Türk İngilizce öğretmenleriyle beraber çalışmaktadırlar.

Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Çift Dilli Eğitim sistem güçlü bir teorik altyapıya sahiptir. Bunun yanı sıra, teorik alt yapının okullarda eksiksiz uygulanması için hizmet içi ve kurumumuza özel eğitimler

verilmekte olup sistemin doğru bir şekilde uygulanması Bahçeşehir Koleji genel merkezi bünyesinden başlatılmakta, desteklenmekte ve denetlenmektedir.

Bu doğrultuda, eğitim programına uygun ders materyalleri titizlikle seçilmektedir. Eğitimin her aşaması alanında uzman eğitimciler ile çift dilli eğitime yön veren akademisyenlerin iş birliğiyle planlanarak hayata geçirilmektedir. Türkiye’de çift dilli eğitimin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji, başarıyla uyguladığı sistemiyle İngilizceye ana dil seviyesinde hâkim olan bireyler yetiştirmektedir.

 

Sınavlar

Öğrencilerimiz 2. Sınıftan itibaren yazılı, sözlü, çevrim içi gibi farklı türde sınavlarla karşılaşmaktadırlar. Bu çeşitliliğin amacı, hedef dili farklı yönlerden ele alarak kazanımların en doğru ve objektif şekilde ölçülebilmesidir. Sınav sonrasındaki raporlamalar, öğrencilerimizin akademik hayatında etkin rol alan paydaşlara; velilere, öğretmenlere, okul idaresine sürekli takip, teşhis ve akademik gelişim fırsatları yaratmak için imkân sağlar.

 

Kişiye Özgü Öğretim Modeli

"Kişiye Özgü Öğretim Modeli" dil ediniminde de etkin olarak uygulanmaktadır. Her öğrenciye desteklenmesi gereken becerileri doğrultusunda "bireye özel" çalışmalar yapılmaktadır.

 

Teknoloji Kullanımı

Hızla değişen dünyaya eğitim çerçevesinde ayak uydurabilmek için, eğitim öğretim ortamlarının da yeni ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, farklı dijital platformların ders içi ve ders dışı kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir.

 

Bu hedefler doğrultusunda, sadece Bahçeşehir Koleji için geliştirilen Metodbox Kişiye Özgü Yapay Zekâ Temelli Eğitim Platformu, eğitim-öğretim sistemindeki yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürekli kendisini geliştiren, yapay zekâ tabanlı, kişiye özgü, dijital öğrenme platformu olarak hizmet sunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu platformda erişeceği konu anlatım videoları, interaktif öğretici oyunlar ve ders materyalleri ile kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenen, yeniliklere ve yeni öğrenme ortamlarına uyum sağlayabilen bireyler olma yolunda desteklenmektedir.

 

&
 

Paylaşın