Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Dijital Eğitim

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Dijital Eğitim
 

Yeni nesil eğitimin sacayaklarından belki de en kuvvetlisi olan dijital eğitim Bahçeşehir Okullarında başarıyla uygulanır. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle dijital eğitim öğrencilerin öğrenmelerine ve akademik başarılarına destek olurken onlara dijital okur yazarlık kimliği de kazandırır.

Eğitim öğretimi kişisel öğrenme farklılıklarına göre yönlendiren Bahçeşehir Okulları, Dijital Okul sisteminde öğrencilerinin kendilerine özgü eğitim içeriklerine ulaşabilecekleri, velilerinin de aynı sistem içinde öğrencilerini kontrol edebilecekleri ve yön göstermelerine yardımcı olabilecekleri bir platform oluşturmuştur.

 • Dijital Okul Sistemi içinde,
 • Dijital ders anlatımları
 • Dijital ders planları
 • Dijital ders materyalleri
 • Dijital ansiklopediler
 • Dijital ders kitapları
 • İnteraktif çalışmalar
 • Kazanım odaklı oyunlar ve uygulamalar
 • Öğrenci başarı grafikleri
 • Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS) yer alır.

Tablet Sınıflar

Bahçeşehir Okulları öğrencileri öğrenmeyi tablet sınıflarda dijital bir eğitim ortamında, yaparak, yaşayarak ve sınıfının sınırlarını tabletleriyle tüm evrene açarak gerçekleştirir. Tablet ile öğrenciler multimedia, interaktif videolar, grafikler, ses efektleri ile simule edilmiş bir hayatı yaşayarak öğrenir, bilgisayar ortamındaki eğitimsel oyunlarla öğrendiklerini pekiştirir. Böylece öğrenmenin kalıcı olması sağlanır. Öğrenciler, okuldaki çalışmaların yanı sıra okul dışında da internet olan her yerde öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirme olanağı bulur. Bahçeşehir Okulları öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanan elektronik kitaplarının yanı sıra Kişiye Özgü Öğretim Modeline uygun ders planlarına da tabletleri üzerinden istedikleri zaman ulaşabilirler.

iPad Eğitim Projesi

Eğitimde teknoloji ve öğrencilere ait iPad’lerin kullanımı birçok fayda sağlamaktadır. Öğrenciler, akademik düzeylerine, ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun eğitim kaynakları ile severek eğlenerek kazanımları edinirler.

Öğretmenler, dijital ortamda daha önce hazırlanmış olan ya da kendilerinin hazırlamış olduğu öğretim materyalleri ile çok daha etkin ve verimli öğretim gerçekleştirirler.

Okul yöneticileri gelişmiş ölçme değerlendirme yöntemleri ve objektif raporlamalar ile eğitim öğretim sürecini sağlıklı izleyebilmekte, veli ve öğretmenler ile daha sağlıklı iletişim kurabilmektedir.

Veliler ise iletişim kaynakları ve detaylı raporlar ile sonuç değerlendirmenin yanı sıra öğrenim sürecini de izleme fırsatı bulurlar.

Teknoloji eğitimde küresel bir denge oluşturarak tüm dünyada gelir düzeyi ayrımı yapmaksızın kaliteli eğitime erişimi sağlar.

Dijital Dünya Okulu Sisteminin Sunduğu Olanaklar

Öğrenciye;

 • Daha keyifli öğrenme,
 • Öğrenmenin sınıf sınırları dışına çıkarak tüm evrene yayılması,
 • Öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına anında erişim,
 • Teknolojiyi öğrenme amaçlı olarak kullanabilme,
 • Yaratıcılığını geliştirme,
 • Disiplinler arası çalışma ve araştırma,
 • Kültürler arası farklılıkları tanıma ve bu farklılıklara saygı duyma,
 • ”Öğrenmeyi Öğrenme” konusunda daha fazla sorumluluk alma,
 • Öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile birlikte ekranla öğrenme,
 • Eğitim amaçlı uygulamalar sayesinde kavraması zor konuları etkileşimli bir biçimde kolayca kavrayabilme olanağı sağlar.

Öğretmene;

 • Dijital materyal oluşturma,
 • Dijital ölçme değerlendirme,
 • Kişiye özgü dijital içerik hazırlama,
 • Dijital kütüphane oluşturma,
 • Dijital kurs ve etüt içeriği oluşturma olanağı sağlar.

Veliye;

 • Öğrencinin performansını yakından takip edebilme,
 • 7-24 iletişim olanağı sağlar.
&
 

Paylaşın