Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Uygulamalı Dersler

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Uygulamalı Dersler
 

BEDEN EĞİTİMİ

Kampüslerimizde ilköğretim kademesinde Oyun ve fiziki etkinlik ders planları uygulanmaktadır. Öğlencilerin oyun ve fiziki etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirme ve bunlara bağlı olarak sağlamak programın amaçlarındandır. Bu nedenle öğrencilere ilkokuldan itibaren oyun ve fiziki etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı geliştirme edinme, programın önemli hedeflerinden biridir. İlkokul düzeyinde oyun ve fiziki etkinliklere katılımdan, özellikle hareket yetkinliği ile aktif ve sağlıklı hayat altyapısı oluşturulması beklenir.

Yüzme havuzu olan kampüslerde yüzme dersleri yıl boyunca yaş gruplarına özgü hazırlanan seviye planlamaları doğrultusunda uygulanmaktadır. Tüm yapılan bu çalışmalarda branşlara özgü belirlenen kriterler ile öğrencilerimizin gelişimleri takip edilmektedir.

İlköğretimde programında kampüslere göre değişiklik göstermekle birlikte satranç dersleri kulüp aktivitesi olarak veya 1,2,3.sınıflarda belirlenen ders saatleri doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu dersler yaş grupları dikkate alınarak hazırlanan planlar doğrultusunda yapılmaktadır ve öğrenci gelişimleri ve seviyeleri gözlem formları ile kayıt altına alınmaktadır.

Öğrencilerimiz gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ders kriterli STP (sosyal takip programı) ile kayıt altına alınmaktadır.

Bahçeşehir Sportif Koordinasyon (BSK)

Bahçeşehir Koleji olarak yapılan BSK (Bahçeşehir Sportif Koordinasyon) çalışmaları her türlü hareket becerisini içerisinde bulunduran bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Becerilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve belirli bir verim düzeyine ulaşabilmesi, ilgili tekniğin ince bir formda amaca uygun bir şekilde akılcı, güvenli, çabuk, hoşa gidecek ve eğlenceli tarzda yapılması olarak tanımlanabilir.

 4 - 7 yaş arası öğrencilerimizi kapsayan bu çalışmalar öğrencinin büyük ve küçük kas gruplarını çalıştırarak, koordinasyon özelliklerini geliştirerek öğrencileri daha karmaşık hareket ve fiziksel çalışmalara hazırlamak amacıyla planlanmış etkinliklerden oluşmaktadır.

BSK içerik olarak yürüme, koşma, denge, esneklik, yuvarlanma, sekme, atma-tutma, atlama, sıçrama ve tırmanma çalışmaları olarak dallara ayrılmış bu dallarında her biri kendi içerisinde basit ve karmaşık çalışmalar olarak şekillenmiştir.

BSK çalışmalarında, içeriğinde yer alan hareket ve fiziksel etkinliğe dayalı olan dallar kullanılarak, öğrencilerin motor becerilerini geliştirilerek, dallar arasında basitten karmaşığa tekli ve çoklu çalışmalar yapılarak öğrencinin becerilerinin en üst düzey gelişimini sağlanması hedeflenmektedir.

&
 

Paylaşın