Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yayınlarımız

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Yayınlarımız
 

İç yayınlarımızda sarmal öğretim sistemi baz alınmış; yazma, yorumlama, çözüm üretme, ilişkilendirme becerilerinin de geliştirilebilmesi amaçlanmış ve yayınlarımızın içerikleri bu doğrultuda hazırlanmıştır. Bahçeşehir Okullarında okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmayı hedefliyoruz ve okuma kitaplarımızı seçerken eğitim içeriğimizdeki kazanımları ve öğrencilerimizin akademik düzeylerini de göz önünde bulunduruyoruz. Her sınıf düzeyinde ortalama 25-30 kitap bu amaçla kitap listelerimizde yer almaktadır..

&
 

Paylaşın