Eğitim Birimleri

Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) okul öncesinden lise mezuniyetine kadar çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve kariyer gelişiminin her aşamasında veriye dayalı ve profesyonel rehberlik desteği sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bahçeşehir Kolejinde yürütülen tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetleri KAREM çatısı altında birleştirilmiştir.

Dört temel boyutta yürütülen KAREM faaliyetleri, her öğrencinin 21. Yy becerileri doğrultusunda ilgi, yetenek alanları ve değerlerini fark etmesi, bunlar doğrultusunda becerilerini geliştirmesi ve kariyer gelişiminin desteklenmesi için gerekli tanıma, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu kapsamda okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm rehberlik hizmetlerinin odak kavramı “kendini gerçekleştirme”dir. Kendini gerçekleştirme kavramına bağlı olarak aşağıdaki alt amaçlar öncelikli olarak ele alınmaktadır:

1.     Kişilik Boyutunda

 • • Kendini tanıma; sahip olduğu güçlü ve geliştirebileceği yönleri fark etme
 • • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • • Sorumluluk duygusunu geliştirme

 

 

 1. 2.  İletişim Boyutunda
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirme
 • Sorun çözme becerilerini geliştirme

 

 1. 3.  Kariyer Gelişimi Boyutunda
 • • Yetenek, ilgi, beceri ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

 

 1. 4.  Eğitsel Başarı Boyutunda
 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme hedef belirleme ve motivasyonunu sürdürme

 

Lise kademesindeki öğrencilerin gelişim özellikleri çerçevesinde kendi özelliklerini tanıma, çevresinde kendisine açık olan imkanları tanıma, bunların entegre edilmesine ve değerlendirmeye yönelik çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Okul psikolojik danışmanları tarafından lise kademesinde sürekli olarak yürütülen KAREM çalışmaları ders içerikleri, sunumlar, test, envanter vb. araçlar ile yıl boyunca planlanan çalışmalarla sürdürülmektedir. Veli boyutunda öğrencinin gelişimine yönelik değerlendirmelerin profesyonel şekilde paylaşıldığı bireysel “KAREM Veli Görüşmeleri”, Anne Baba Okulu Modülü çerçevesinde veli seminerleri ve atölye çalışmaları ile yürütülmektedir

&
 

Paylaşın