Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Kişiye Özgü Öğretim Modeli

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Kişiye Özgü Öğretim Modeli
 

KÖM, öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır.

KÖM uygulamaları için tüm öğretmenlerimize hizmet içi eğitim verilir. Bu eğitimleri alan öğretmenlerimiz dersi daha verimli, daha eğlenceli ve daha kalıcı işlemek için gereken donanıma sahiptir. KÖM uygulamaları sayesinde bilgi, öğrencinin kısa süreli belleğine değil, uzun süreli belleğine yerleşir ve öğrenme daha kalıcı olur. Bu, öğrencinin akademik başarısını doğrudan etkiler ve Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) gibi sınavlarda performansını üst seviyelere çıkarabilmesini sağlar.

Bahçeşehir Okullarında 2007-2008 öğretim yılından itibaren başarıyla uygulanmakta olan "Kişiye Özgü Öğretim Modeli” üç adımdan oluşur:

  1. Öğrenme Stilinin Belirlenmesi
  2. Öğrenmeyi Değerlendirme
  3. Öğrenmeyi Pekiştirme

Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS) ile öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını belirleyerek, onlara uygun ders anlatım yöntemleri geliştiririz. ‘Her öğrenci parmak izi kadar benzersizdir’ ilkesinden hareketle öğrencilerimizin bilgiyi nasıl algıladığını, beyinde nasıl işlediğini, hangi ortamlarda daha kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiğini belirler, ona uygun yöntemlerle öğrenme sürecini kolaylaştırırız. Böylelikle öğrencilerimiz kendilerine en uygun öğrenme yolunu takip ederek tam öğrenmeye ulaşır.

KÖS testi sonucunda, öğrencimiz ile ilgili detaylı bilimsel veriler elde eder, bunları kendisi, öğretmenleri ve velisi ile paylaşırız. Elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak öğrencimizin çalışma alışkanlıklarına göre bir çalışma programı ve ortamı düzenleriz. Bu da evdeki öğrenci anne-baba çatışma ortamını giderir, ailenin birarada daha kaliteli zaman geçirmesini sağlar.

Bu sistemde “Öğrenemeyen çocuk yoktur, farklı öğrenen çocuk vardı” ilkesi ile hareket etmekteyiz. Ders işlenirken görsel, işitsel ve kinestetik aktivitelerle haftalık planlarımızı şekillendiririz. Öğretmenlerimiz dersleri öğrencilerin öğrenme stillerine göre planlar, ona uygun farklı öğrenme ortamları oluşturur.

Öğretim planımız, eğitim direktörlerimizle, bölüm ve zümre başkanlarımızın kontrolünde, tüm Bahçeşehir Okulları öğretmenleriyle birlikte yapılan zümre çalışmaları ile yapılır ve tüm okullarda aynı program eş zamanlı uygulanır. Bu nedenle, öğrenci değişim programı ile misafir olarak gittikleri başka şehirdeki bir Bahceşehir Okullarında öğrenciler, hiç bir aksaklık yaşamadan eğitim ve öğretimlerine devam edebilir.

&
 

Paylaşın