Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Sosyal Bilgiler

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Sosyal Bilgiler
 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Amacı

21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkelerini ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Ayrıca sosyal bilgiler derslerimiz öğretici projelerle desteklenir. Projeler ve etkinlikler öğretmenlerimizin ders planlarında da etkin olarak kullandıkları bir yöntemdir.

Bu anlayış doğrultusunda Bahçeşehir Kolejinde;

  • Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan müfredat kapsamını destekleyen yayınlar ve ders slaytları, akıllı tahta ve iPad kullanımı, belgeseller, İnternet aracılığı ile yapılan sanal müze gezileri ile konular görselleştirilmekte ve bilgilerin kalıcılığı sağlanmaktadır.
  • Öğrenciler arasındaki iletişimi artırmak ve ekip çalışmasını özendirmek amacıyla etkinlik ve projelerde grup çalışmaları özendirilmekte, küçük alan çalışmaları yapılmaktadır.
  • Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde yaparak ve yaşayarak sağlıklı düşünme ortamına ulaşabilmesi için derslerimizde drama tekniği kullanılmaktadır.
  • Öğrencilerimize Master Junior eğitim modeliyle hayat boyu kullanabilecekleri yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırılmaktadır.
  • Öğrencilerimizin kültürel mirasa sahip çıkmaları ve kültürel mirası tanımaları için müze eğitimi çalışmaları yapılmakta, tarihi ve doğal yerlere geziler düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimizin doğal kaynakların sınırlı olduğunu fark etmelerini sağlamak ve onlarda çevre duyarlılığını geliştirmek adına çalışmalar yapılmaktadır.
  • Öğrencilerin demokrasi bilincine sahip olması ve bunu hayatında etkin hale getirebilmesi adına okul temsilcisi seçimlerinde etkin rol oynamaları sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerin sınıf ve okul ortamında toplumsal yaşam kurallarına uymanın önemi; haklarının  ve sorumluluklarının bilincinde olmaları; toplumda farkındalık yaratmalarını sağlamak için sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
&
 

Paylaşın