Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Türkçe

 

Öğrenciler zaman zaman sınavlarda çok iyi bildikleri konularda bile soruyu hatalı okudukları için yanlış yaparlar. En sık yapılan hatalar noktalama işaretlerine dikkat etmemek, son ekleri yanlış okumak, satır atlamak, harf ekleme vb.’dir.

Bahçeşehir Türkçe Programıyla öğrencilerin okuma sırasında yaptıkları sesli okuma hataları kamera çekimleri ile kayıt altına alınır. Çekim esnasında öğrencinin performansı önce komisyon daha sonra da kamera-video üzerinden uzman öğretmenlerce izlenip analiz edilir. Tespit edilen hatalar ve geliştirilmesi gereken yönler ile ilgili çalışmalar, ödevlendirmeler yapılır. Velilere bu konuda bilgi verilir. Devamında ise anlama, dinleme ve yazma çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanır. Dönem sonunda eşdeğer bir metinle yapılan yeni çekimlerle süreç takip edilir ve hatalar en aza indirilir.

&
 

Paylaşın