Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Yabancı Dil Eğitimi

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   Yabancı Dil Eğitimi
 

Bahçesehir Koleji Yabancı Diller programıı, 21. yüzyıl öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedef almaktadır. Bu amaçla tasarlanan programımız en temel  dil edinim sürecinden başlayarak ileri seviyede akademik dil kullanımına kadar götüren kademeli kavram ve tema tabanlı öğretim ünitelerine sahiptir. 

Dil edinim sürecini doğal ve iletişim odaklı bir şekilde tamamlamayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji Yabancı dil programı, öğrencileri gerçek hayatta kullanabilecekleri dil becerileri ve yeterliliğiyle hayata hazırlar. 

Bu program dahilinde öğrencilerimiz, dil becerilerini proje ve içerik odaklı yaklaşımımızla bütünsel olarak kullanırken, sunum becerilerini gelişme fırsatı da bulurlar. 

Bahçeşehir Kolejinde ortaokul yabancı dil eğitiminde akademik İngilizcenin temellerini atmayı hedefleyen, bu amaçla okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma olmak üzere dilin dört becerisine birden odaklanan bir program uygulanır.

Öğrencilerin dil edinimleri istikrarlı bir program dahilinde, öğretim programımızla ilişkilendirilen dijital araçlarla zenginleştirilir ve uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmış olan ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilir.

5. sınıflarda 20 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere 22 saat yoğun yabancı dil programı uygulanır.

6. ve 7.sınıflarda ise 2 saat A2 seviyesine kadar Almanca eğitim programı verilmektedir.

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartlarına göre B1+ seviyesine ulaşılması planlanmıştır.

Okuma, yazma ve konuşma becerilerini sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen programımız dahilinde öğrencilerimiz çok sayıda İngilizce kitap okur. Münazara çalışmalarıyla sözlü ifade becerilerini geliştirilir.

Programın hedefi öğrencilerimizin gerek yazılı gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir İngilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır. 

Ortaokulda öğrencilerimiz İngilizce konuşma yarışması BEST Jr. (Bahçeşehir English Speaking Contest) JMUN, dijital kütüphaneden kitap okuma yarışması gibi etkinliklerle İngilizce’yi akademik çalışmalarında da kullanarak dünya meseleleri hakkında örüşlerini dile getirirler.

JMUN 

Ortaokul öğrencilerimiz ile birleşmiş milletler simülasyonunu gerçekleştirdiğimiz ve dünya sorunlarını tartıştığımız JMUN etkinliği tüm Bahçeşehir öğrencilerimizin katılımı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmektedir. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, birer BM delegesi gibi MUN (Model United Nations) konferanslarında dünya sorunlarını tartışıyor. Bu konferanslar sayesinde öğrencilerimiz hem dünya sorunları üzerine düşünme ve çözümler üretme fırsatı buluyor hem de yabancı dili kullanarak sunum yapma, problem çözme, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini geliştiriyor.

&
 

Paylaşın