STEM + A

Anasayfa   Eğitim   Stem + A
 

STEM Nedir?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. ABD’de 2012 yılından beri Başkan Obama STEM eğitiminin önemine dikkat çekiyor; eyaletlere STEM konusunda öğretmen yetiştirmek için ödenek ayırılıyor.

Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi’nde STEM eğitimi 10 yıldır uygulanıyor ve öğrencilerin aldığı akademik başarılar, gerçekleştirdikleri projeler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri STEM eğitiminin doğru uygulandığında ne kadar başarılı sonuçlar alındığını gösteriyor.

2015-2016 eğitim döneminden itibaren STEM eğitimi bütün Bahçeşehir Okulları kampüslerinde uygulanarak ilk ve orta öğretime değer katacak bir eğitim sistemi hayata geçiriliyor.

STEM eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırıyor. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor.

STEM Okulu Olmak Neden Bu Kadar Önemli?

Bahçeşehir Okulları’nda uygulanan STEM eğitiminin amacı temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

Bahçeşehir Okulları Türkiye’de STEM eğitimine öncülük etmeyi ve bu eğitimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bahçeşehir Okulları’nın STEM eğitimine ağırlık vermesinin sebeplerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

  • Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor.
  • STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha çok önem kazanıyor.
  • Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor.
  • U.S. Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de STEM İş Alanlarında 2010-2020 arasında beklenen büyüme yüzdeleri:
  • Matematikçiler % 16
  • Bilgisayar Sistemleri Analistleri % 22
  • Sistem Yazılımı Geliştiricileri % 32
  • Medikal Bilimciler % 36
  • Biyomedikal Mühendisler % 62
  • Tüm Meslekler % 14

STEM+A

Bahçeşehir Okulları STEM eğitiminin öncülüğünü yaparken üretime ve yaratıcılığa etkisi olan tasarım boyutunu da katıyor ve böylece bütünsel bir eğitim anlayışı sunuyor: STEM + A (Art). Sanat, tasarım ve yaratıcılık ekseninde öğrencilerin projelerini ürüne dönüştürme ortamı sunuluyor. Bahçeşehir Okullarının uyguladığı STEM eğitiminin en önemli farkı, dil eğitiminin yanı sıra sanatı ve tasarımı da eğitim modelinin ayrılmaz bir parçası haline getirmesi. Bahçeşehir Okulları olarak, anadil, yabancı dil, sanat ve tasarım eğitimini bu bütünsel eğitimin ayrılmaz birer parçası olarak görüyoruz ve öğrencilerimizi bu vizyonla yetiştiriyoruz.

STEM eğitimi projeye dayalı, uygulamaya dönük, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı öneriyor. Böylece düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Bahçeşehir Okulları bu hedefi bir adım ileri taşıyarak Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilimlerinin yanına sanatı da ekliyor. STEM eğitiminin bütünsel yaklaşımını bir adım ileri taşıyor. Bu nedenle Bahçeşehir Okulları’nda bu yeni eğitim yaklaşımına STEM + A adı verildi. A harfi ‘art’ yani ‘sanat’ı temsil ediyor.

STEM+A Merkezleri

Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM CENTER (STEM Merkezleri) fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, inovasyonlaboratuarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. Disiplinlerarası çalışma ve üretim için STEM Center uygun eğitim ortamı sunuyor.

Sertifikalı Eğitmenler

STEM eğitiminin başarıya ulaşmasında en önemli etken fiziki ortam ve müfredat yanında öğretmenlerin başarısında yatıyor. Bu nedenle Bahçeşehir Okulları STEM eğitimi sertifikası olan eğitimcilerle çalışıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi STEM Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitime katılan öğretmenlerimiz STEM Eğitimcisi Sertifikası alarak Bahçeşehir Okulları’nda eğitim vermeye başlıyor.

STEM bilincinin yaygınlaştırılması ve daha iyi anlaşılması için velilerimize yönelik STEM eğitimleri de veriliyor.

&
 

Paylaşın