21. Yüzyıl Becerileri

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Eğitim Modeli   21. Yüzyıl Becerileri
 

Bahçeşehir Okullarında Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan ve Dünya ile yarışan liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırılır.

Bunların başlıcaları şunlardır:

  • Okuma/Dil Becerileri
  • Matematik Okuryazarlığı
  • Fen Okuryazarlığı
  • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
  • İletişim ve İşbirliği
  • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
  • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk
  • Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik
  • Medya, Enformasyon ve ICT Okuryazarlığı

Öğrencilerini 21. Yüzyıla hazırlamayı amaçlayan Bahçeşehir Okulları, P21 in Türkiye’deki ilk ve tek üyesidir. P21 (Partnershipfor 21 Century Skills / 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) öğrencilerin akademik ve üretken bireyler olmak üzere yetiştirilmesi gerektiğine inanan iş çevrelerini, eğitim liderlerini ve karar mekanizmalarını bir araya getiren uluslararası bir organizasyondur. 21. Yüzyıl becerilerinin neler olduğunu belirleyen ve eğitim sistemlerinin bu becerileri kazandırmak üzere nasıl düzenlenebileceğine ilişkin modeller öneren

P21’e Apple, Hewlett Packard, Lego, Cisco, Intel, Crayola, The Walt Disney Company gibi uluslararası firmalar da stratejik destek vermektedir.

Bu becerileri geliştirmek için temel eğitim öğretim sistemimiz Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), özgün derslikler ve öğrenme ortamları kullanılır.

&
 

Paylaşın