Performans Yönetimi

Anasayfa   İnsan Kaynakları   Performans Yönetimi
 

Bahçeşehir Kolejinde idari ve akademik kadro için ayrı sistemlerde kurgulanmış performans yönetimi uygulanmaktadır. Performans yönetimini uygulama amaçlarımız;

  • Kurumumuzun vizyonunu gerçekleştirebilmek ve misyonumuza uygun sürdürülebilir başarıyı elde etmek,
  • Çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performansı gözlemleyerek değerlendirmek,
  • Çalışanlarımızdan beklenen yetkinlikleri belirlemek ve güncel tutmak,
  • Kurumsal değerlerimizi korumak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek,
  • Yetkinlikleri üst seviyede olan çalışanlarımızı tespit ederek kariyer planlaması yapmak,
  • Aidiyet duygusunu geliştirerek çalışan sürekliliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda performans yönetimi süreci, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yönetiminde Okul Müdürü- Çalışan iş birliği ile yılın belirli dönemlerinde yürütülmektedir.

&
 

Paylaşın