İlkokul Yayınlarımız

Anasayfa   Yayınlar   İç Yayınlarımız   İlkokul Yayınlarımız
 

Bahçeşehir Koleji olarak “Eğitimin kalitesini içeriği belirler” vizyonuyla ürettiğimiz iç yayınlarımız Bahçeşehir Üniversitesi’nin danışmanlığında, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler, grafiker ve tasarımcılarla MEB müfredatı kapsamındaki kazanımlara uygun şekilde özenle hazırlanmıştır. Yayınlarımızla, öğrencilerimizin etkin, hızlı, kalıcı öğrenmeleri temel hedefimizdir. Basılı yayınlarımızla birlikte yeni nesil dijital öğrenme platformumuz Metodbox içinde de her sınıf seviyesinde, farklı animasyon ve oyunla öğrenme materyal ve içeriklerimiz, mini denemelerimiz ve konu anlatım videolarımızla öğrencilerimizi online desteklemekteyiz.

Bahçeşehir Koleji Başarıyorum Kitapları:

1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerine yönelik, sadece Bahçeşehir Koleji öğrencileri için hazırlanmış kitaplarımız; 1,2 ve 3 sınıflar için fasikül şeklinde 4.sınıflar için kitap şeklinde düzenlenmiştir.  Tüm yayınlarımızdaki içerikler “Kişiye Özgü Öğrenim Modeli”, “Tam Öğrenme Modeli” ve “Çoklu Zeka Kuramı”na uygun eğitim programlarıyla bütünleşerek hazırlanmıştır ve öğrencilerin etkinliklerle uygulayarak öğrenmelerine de fırsat tanımaktadır. Öğrencinin yazılı ve sözlü ifadelerini geliştirebilmesi, 21. YY becerilerini kazanması amaçlanmıştır. Süreç ve sonuç değerlendirmeleriyle kalıcı öğrenme hedeflenmiştir. Tüm yayınlarımız hem sınıf içi hem de hafta içi ev çalışmalarında kullanılmaktadır.

Hafta Sonu Ev Çalışmaları:

Hafta içi kazanım uygulamalarının tekrar ve pekiştirilmesi amacı ile tecrübeli ve alanında uzman eğitmelerimiz tarafından özenle hazırlanan “Hafta Sonu Ev Çalışmaları” 1, 2 ve 3. Sınıflarda dokuzar haftalık kitapçık şeklinde, 4. Sınıflarda haftalık olarak hazırlanmaktadır. Her pazartesi günü ev çalışmaları sınıf içinde sınıf öğretmeni ile tekrar edilerek kontrolü yapılmaktadır.

Yarıyıl Tatil Kitapları:

1, 2, 3 ve 4. Sınıflar için öğrencilerimizin öğrendiklerini unutmaması ve verimli bir tatil geçirmesi planlanarak hazırlanmış eğlenceli tatil kitaplarıdır.

Yaprak Testler:

4.sınıflar için müfredatta yer alan tüm derslerden hazırlanmış yayınlardır. MEB kazanımlarına uygun çoktan seçmeli sınavlara hazırlık amaçlıdır. Konuların kavranmasını destekleyen farklı tip soru tekniklerinin yer aldığı kitapçıklardır. Aynı zamanda 2.3. Sınıflar için de Metodbox Dijital Platform içinde mini deneme testleri yer almaktadır.

Düşünme Becerileri Kitapları:

Bahçeşehir Koleji İlkokul müfredatını destekleyecek şekilde “Üst Düzey Düşünme Becerilerini” kullanmayı gerektiren, gerçek hayat problemleri temelinde şekillenen düşündürücü ve nitelikli sorulardan oluşan kitaplardır. 3. ve 4. Sınıf seviyelerinde kullanılmakta olup 21. yüzyıl bireyinin sahip olması gereken yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bilginin; hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi aşamalarla edindirilmesi için disiplinler üstü bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu anlamda kitaplar, ancak farklı derslerde öğrenilen bilgilerin sentezlenmesiyle çözülebilecek gerçek hayat problemleri içermektedir.  

STEM+A Kitaplarımız

STEM Junior dersi kapsamında hazırlanan planlar doğrultusunda 1-4. Sınıf kademesinde Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kazanımlarını, farklı disiplinler ile bir arada kullanarak 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim modelinin Bahçeşehir Koleji erken çocukluk eğitimindeki yansımasıdır. Makineler Dünyası, Yeşil Dünyamız, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyası olmak üzere yılda 4 temanın ele alındığı uygulamalarımızda öğrencilerimize 8 haftalık süreçlerde; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat çalışmalarını entegre şekilde öğrenmelerini destekliyoruz.

 Güvenlik Serisi Kitapları:

Güvenli Okul Serisi kitaplarımız, öğrencilerin gündelik yaşamında en çok ihtiyaç duyacakları temel güvenlik kurallarını anlatan resimli hikâyelerdir. “Siber Ortamda Güvendeyim” ve “Serviste Güvendeyim” kitaplarından oluşan setimizle, öğrencilerimize güvenli bir yaşam sürmeleri için etkili yöntemler öğretiyoruz.

Değerler Eğitimi Kitapları:

Öğrencilerde toplum bilincini, birlikte yaşam kültürünü oluşturmak ve onların sosyal becerilerini güçlendirmek amacı ile “Değerler Eğitimi” uygulamamız içerisinde kullandığımız beş temel değeri konu alan uygulamalı, etkinlik kitaplarımızdır.

Hikâye Kitapları:

Alanında uzman eğitimciler tarafından; öğrencilerimizde okuma alışkanlığını kazandırma ve sürdürmek, yaratıcılıklarını artırmak, toplumsal duyarlılık kazandırmak, beyin fırtınası yaptırmak amacıyla özenle seçilmiş yayınlardır. Seçilen her yayın, MEB kazanımlarıyla eşleştirilmiş hem sınıf içi etkinlikler hem de yazar etkinlikleri ile de pekiştirilmek üzere planlanmıştır.

Kodlama Eğitimi Kitapları:

Oyun Tasarımı, Minecraft, Kodlama, Mobil Programlama gibi içeriklerle hazırlanan kitaplarımızla; öğrencilerimizi 21. Yy becerilerinin başında gelen teknoloji okur yazarı, kodlama diline hâkim, algoritmik düşünme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetiştiriyoruz.

&
 

Paylaşın