Ortaokul Yayınlarımız

Anasayfa   Yayınlar   İç Yayınlarımız   Ortaokul Yayınlarımız
 

Başarı-Yorum Kitapları

Başarı-Yorum kitaplarımız bilişsel gelişime uygun konu anlatımı, etkinlik ve taksonomik sorulardan oluşan kazanım testleriyle öğrencilerimizin öğrenmeye merakını ve ilgisini çekerek bilgi ve becerilerin uzun süreli hafızaya geçişini kolaylaştırmakta ve bu yolla tam öğrenmeyi gerçekleştirmektedir.

 Matematik Düşünme Becerileri Fasikülleri

Başarı-Yorum Matematik Düşünme Becerileri fasikülleri 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında ulusal sınavların değişen soru yapısına uygun olarak öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerini de artırmayı hedeflemektedir.

Fen Bilimleri Düşünme Becerileri Kitapçığı

Düşünme Becerileri kitabı 8.sınıf öğretim programında yer alan konuları kapsamaktadır ve bu konuların tam öğrenilmesini desteklemektedir. Fen Bilimleri Düşünme Becerileri Kitabı açık uçlu sorulardan oluşmakta olup öğrencilerimizin bilgilerini yorumlayabilmelerine, grafik- tablo ve veri okuryazarlığı becerisi geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.

 Fen Bilimleri 8.sınıf Deneme Kitapçığı

Deneme kitapçıkları 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının tüm konularını kapsayacak şekilde 20 adet genel denemeden oluşmaktadır. 8.Sınıf konuları işlendikten sonra MEB LGS sınavına yakın süreçte öğrenilmiş tüm bilgilerin ölçülmesini amaçlamaktadır.

 Fen Bilimleri Dersi Laboratuvar Kitapçığı

Laboratuvar kitapçıkları 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilgilerini yaparak ve yaşayarak pekiştirmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler bu kitapçıklarla uygulama sürecinin sonunda gözlem ve sonuçlar edinerek derste öğrendikleri teorik bilgileri gerçek hayatta uygulama fırsatı bulurlar. Deneylerin uygulanması sırasında öğrenciler sadece pratik ve teorik bilgilerini pekiştirmek ile kalmaz aynı zamanda hem eğlenerek öğrenir hem de yeteneklerinin ve becerilerinin gelişimine katkı sağlar.  

Kitapçıklarda birçok deneyin videosunun QR kodları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz internetin olduğu her yerde bu videoları izleyebilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde deney ağırlıklı soruların yer aldığı fen sınavlarında öğrencilerimizin başarı oranları artmaktadır.

 STEM+A Kitapları

 STEM+A kitaplarıyla Fen Bilimleri ve Matematik Dersi kapsamında hazırlanan STEM planları doğrultusunda ortaokul düzeyinde Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kazanımlarını, farklı disiplinler ile bir arada kullanarak 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde Fen Bilimleri ve Matematik dersleri kazanımları ile entegre edilmiş; Proje Tabanlı Öğrenme, Bilimsel Sorgulama, Hesaplamalı Düşünme ve Matematiksel Modelleme şeklindeki dört uygulamamızla öğrencilerimizin bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat çalışmaları ile entegre şekilde öğrenmelerini desteklenmektedir.

Atasözleriyle Yaratıcı Yazarlık Kitabım

Yazmaya hevesli öğrencilerin bu becerilerini geliştirmek ve dil bilinci gelişmiş gençler yetiştirmek amacıyla yürüttüğümüz yaratıcı yazarlık çalışmalarımız için hazırladığımız “Atasözleriyle Yaratıcı Yazarlık Kitabım” genç kuşakların kültürümüzün önemli hazineleriyle buluşmasında ve atasözlerinin etkin kullanımının sağlanmasında araç olması adına tasarlanmıştır. Eğlenceli etkinlikleri, renkli tasarımıyla bu amaç için hazırlanan kitaplar arasında bir ilk olma özelliği taşıyan kitabımızda ayrıca kompozisyon bilgisi ve yazı türlerinin kavratılmasına yönelik yazı çalışmaları da yer almaktadır.

Türkçe Soru Kitapçıkları

Bahçeşehir Koleji’nde Türkçe dersinde Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği temalar üzerinden sarmal yapılı bir işleyişle kalıcı öğrenmeyi hedefleyen bir program uygulanmaktadır.

Türkçe dersinde bu hedef ve program kapsamında 5.,6.,7. ve 8. sınıf düzeyinde kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaya dönük, belirlenmiş her kazanım için taksonomik düzeye uygun ayrı ayrı kazanım testleri oluşturulmuştur. Türkçe Soru Kitapçıkları, alanında bir ilk olma özelliği ile öğrencilerimize hem kazanımları kavratma hem de pekiştirme yoluyla bilgilerin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçişini kolaylaştırmakta ve bu yolla tam öğrenmeyi gerçekleştirmektedir&
 

Paylaşın