Okul Öncesi Yayınlarımız

Anasayfa   Yayınlar   İç Yayınlarımız   Okul Öncesi Yayınlarımız
 

Matematik Kitabı 

Okul Öncesi “Matematik” kitabının amacı; çocukların yaşantısında matematiksel kavramları tanıması ve kullanabilmesi için gelişimlerinin desteklenmesidir. Matematik kitabı, betimleme, kıyaslama, ölçme, sınıflandırma, sıralama, gözlemleme, semboller kullanma gibi konular ile çocukların matematiği anlayarak ve deneyerek öğrenmelerine destek olmaktadır.

Okuma – Yazmaya Hazırlık

4 ve 5 yaş gruplarında, çocukların okuma-yazmayı öğrenmede gerekli ön becerileri kazanmaları için hazırlanan “Seslerin Dünyası”, “Seslerin Dansı”, “Çizgilerin Dünyası”, “Sihirli Çizgiler”  kitaplarımız; çizgi, ses ve kavram çalışmalarından oluşmaktadır. Kitapların hedefi, sesleri tanıtmak ve düzgün yazı yazmayı kolaylaştırmaktır. Kitapların içeriği, basitten karmaşığa çizgi çalışmaları ile başlar ve tüm ses gruplarını gerçeğe uygun görsellerle destekleyerek öğretir. Kitapların yönergeleri; dinleme, anlama, yönerge takibi, grup çalışmaları yapabilme, dikkat, görsel ve işitsel algı, hafıza gibi pek çok becerinin geliştirilmesine uygun şekilde hazırlanmıştır.

Görsel Algım Gelişiyor 

“Görsel Algım Gelişiyor” kitabı, çocukların görsel ayırt etme ve görsel bellek ile ilgili etkinlikler ile görsel algı becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır. Görsel algı çalışmaları, bilişsel gelişime katkı sağlamasının yanı sıra okuma-yazma sürecinde harflerin tanınmasını, harfler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ayırt edilmesini de kolaylaştırmaktadır. Kitaptaki; eşleştirme, zemin-şekil ayrımı, yer-yön tayini, mekânda konum, şekiller arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme vb. görsel algıya yönelik etkinlikler onların bilişsel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır.

Düş Çizgilerim

“Düş Çizgilerim” kitabının amacı; okul öncesi dönem çocuğunun en belirgin özelliklerinden biri olan hayal gücünü, farklı düşünme, orjinallik ve yaratıcılık becerilerini kullanarak ince motor becerilerini de kullanarak desteklemektir. Klasik çizgi kitaplarından farklı olarak bu kitapta, çocuğun hayalinde canlandırdığı resimleri çizmesi, el becerilerini geliştirirken eğlenmesi ve yaratıcılığını kullanması hedeflenmiştir.

Sudoku

Sudoku, çocukların görseller yoluyla konsantrasyon becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir kitaptır. Belleği güçlendirmeyi ve matematiksel becerileri geliştirmeyi destekler.

Duru ile Murat Serisi – Finans Okur-Yazarlığı

Duru ile Murat Serisi; çocukların küçük yaştan itibaren finansal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir seridir. Para ve para ile ilgili kavramlar, istek ve ihtiyaç, birikim, yatırım, harcama, kazanma, üç kumbara gibi kavramları eğlenceli etkinliklerle öğrenmelerini destekler.

Kavramlar Serisi

Kavramlar Serisi kitapları; okul öncesi dönemde çocukların öğrenmesi gereken kavramları hikayelerle öğreten 5’er kitaptan oluşan iki seridir. Serideki kitaplar 4 ve 5 yaş gruplarında matematik, bilim ve dil etkinliklerinde kullanılmaktadır.

&
 

Paylaşın